Te dhenat e fundit të ardhura:

Hartë interaktive

Grafiku i rezultateve progresive ne shkalle vendi

* Perqindja e pjesmarrjes te votuesve nga qendrat e votimit qe kane derguar te dhena
** Përqindja e votave të vlefshme nga qëndrat e votimit që kanë dërguar të dhena.
! Situata aktuale e mandate ve llogaritura sipas votave te QV-ve qe kane derguar te dhena